دوشنبه ۲۳ فروردین ۰۰

نمونه مقاله ترجمه شده فارسی به انگلیسی رشته عمران


کاربر گرامی:

شما میتوانید نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی عمران را در زیر مشاهده نمایید. در صورتی که خواهان ترجمه مقاله خود توسط این مترجم هستید، در هنگام ثبت سفارش کد 1 را در باکس مربوط به ارجاع مترجم وارد نمایید تا مقاله شما توسط همین مترجم انجام گیرد.متن اصلی به فارسی:

بهینه سازی مدیریت و تبدیل انرژی بر در سیستم های چند مخزنه بر اساس الگوریتم های تکاملی

چکیده
با توجه به بحران انرژی و آب، مدیریت انرژی و بهره برداری صحیح از منابع دارای اهمیت زیادی می باشد. لذا در مطالعه ی حاضر به بهره برداری از یک سیستم چند مخزنه با رویکرد افزایش تولید انرژی برقابی پرداخته می شود. به همین منظور از الگوریتم پروانه ی پادشاه استفاده می گردد که یکی از الگوریتم های تکاملی جدید است. جهت بهر برداری سیستم 4 مخزنه، سه سال خشک، تر  و نرمال در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که الگوریتم پروانه ی پادشاه دارای تولید انرژی بیشتری نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک می باشد به گونه ای که به طور مثال در دوره ی تر، الگوریتم پروانه ی پادشاه دارای 1.16 و 0.88 درصد انرژی بیشتر نسبت به الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات می باشد. علاوه بر آن کیفیت پاسخ های به دست آمده در روش الگوریتم پروانه ی پادشاه شب تاب نسبت به الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات بیشتر می باشد به دلیل آنکه ضریب تغییرات در پاسخ های روش پروانه ی پادشاه کمتر می باشد. 
کلمات کلیدی: مدیری انرژی، تبدیل انرژی، الگوریتم تکاملی، الگوریتم پروانه ی پادشاهمتن ترجمه شده به انگلیسی:

The Optimization of Energy Management and Conversion in the Multi-Reservoir Systems Based on Evolutionary Algorithms

Abstract
Concerning water and energy crisis, energy management and correct utilization of resources are of a great importance. Accordingly, in the present study, it is addressed to the utilization of a multi-reservoir system with the approach of improving the production of hydroelectric energy. For this purpose, it is used from the monarch butterfly algorithm, which is one of the newest evolutionary algorithms. Three years of dry, wet, and normal conditions were considered in the utilization of a 4-reservoir system. The results showed that the monarch butterfly algorithm is a greater energy generation compared with particle swarm and genetic algorithms; so that, for instance, in the wet period the monarch butterfly algorithms gives 1.16 and 0.88 percent greater energies relative to genetic and particle swarm algorithms, respectively. Additionally, the quality of the responses obtained from the monarch butterfly algorithm is higher than those of the two other algorithms; furthermore, the variation coefficient in the responses of the monarch butterfly method is less.
Keywords: Energy Management, Energy Conversion, Evolutionary Algorithm, Monarch Butterfly Algorithm.Link: https://manatarjome.com/news/نمونه-مقاله-ترجمه-شده-فارسی-به-انگلیسی-رشته-عمران9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* مانا ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما می توانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی
ورود به سیستم

×
enamad image