دوشنبه ۲۳ فروردین ۰۰

نمونه مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پزشکی/نمونه اول


کاربر گرامی:

شما میتوانید نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله پزشکی را در زیر مشاهده نمایید. در صورتی که خواهان ترجمه مقاله خود توسط این مترجم هستید، در هنگام ثبت سفارش کد 313 را در باکس مربوط به ارجاع مترجم وارد نمایید تا مقاله شما توسط همین مترجم انجام گیرد.متن اصلی به انگلیسی:


Abstract 
Background: Intrahospital transport is associated with a high rate of complications. Investigations of this problem using neuromonitoring remain scarce
Methods: This is a monocentric, prospective observational study. Patients with severe brain diseases and intracranial pressure (ICP) monitoring were included. Continuous monitoring of ICP, cerebral perfusion pressure (CPP), oxygen saturation (SpO2), heart rate, and mean arterial pressure was measured during seven different periods of intrahospital transport (baseline for 30 min, I = preparation, II = trans-port I, III = CT scan, IV = transport II, V = post-processing, and follow-up for another 30 min). All complications were documented.
Results: Between July 2013 and December 2013, a total number of 56 intrahospital transports of 43 patients were performed from ICU to CT. Data recording was incomplete in six cases. Fifty transports have been taken into account for statistical analysis. Forty-two percent were emergency transports. Mean duration of the procedure was 170 (preparation), 60 (transport I), 90 (CT scan), 60 (transport II), and 150(post-processing), respectively. Mean ICP at baseline was 8.53 mmHg. Comparing all periods of intrahospital transport and the follow-up period to the baseline showed a significant increase of ICP only during CT scan (15.83 mmHg, p < 0.01), not during the transport to and from the radiology department. An overall complication rate of 36 % (n = 18) was observed. In 26 % (n = 13), additional ICP therapy was necessary due to an elevation of ICP above 20 mmHg.
Conclusion: There is a considerable rate of complications during intrahospital transport of critically ill patients with severe brain diseases, with a significant increase of ICP during transport and CT scan. In one-fifth of all patients, additional therapy was necessary. From our point of view, transport of critically ill patients should only be performed by trained staff and under the monitoring of ICP and CPP
Keywords: ICP. CT. Intra hospital transport. Staff. CPP.  Neuro monitoring.  ICU


متن ترجمه شده به فارسی:

چکیده:
پیشینه:  انتقال درون بیمارستانی با میزان بالای عوارض همراه است. تحقیقات کمی در مورد این مسئله با استفاده از نورومانیتورینگ انجام شده است.
روشها: این مطالعه از نوع تک مرکزی، مشاهده‌ای آینده‌نگر است. در این مطالعه نظارت بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید مغزی و فشار درون جمجمه‌ای (ICP) بررسی شده است. نظارت پیوسته ICP, فشار پرفیوژن عصبی (CCP), اشباع اکسیژن (SpO2), ضربان قلب و فشار متوسط شریانی درطول هفت دوره مختلف انتقال درون بیمارستانی اندازه‌گیری شد (پایه بمدت 30 دقیقه, I  = مرحله اماده‌سازی, II = انتقال I, III = سی تی اسکن, IV = انتقال II , V = پس پردازش و پیگیری بمدت 30 دقیقه دیگر). تمام عوارض ثبت شده‌اند.
 نتایج:  مابین جولای 2013 و دسامبر 2013, از کل 56 انتقال درون بیمارستانی، 43 بیمار از بخش آی سی یو به سی تی  صورت گرفت. ثبت داده‌ها در شش مورد ناقص بود. پنجاه انتقال برای انالیز اماری درنظر گرفته شد. در 42 درصد، انتقال اضطراری بود. متوسط طول مدت این اقدام فرایند بترتیب  17  دقیقه (آماده‌سازی), 6 دقیقه (انتقال I), 9 دقیقه (سی تی اسکن), 6 دقیقه (انتفال II) و 15 دقیقه پسا پردازش بود. متوسط ICP پایه 8.53 میلی‌متر جیوه بود. مقایسه تمام دوره‌های انتقال درون بیمارستانی و دوره پیگیری پایه، افزایش قابل توجه ICP را نه درطول انتقال و ناشی از بخش رادیولوژی بلکه تنها در سی تی اسکن نشان داد (15.83 mmHg, p < 0.01).  میزان کلی عوارض 36درصد (n = 18) مشاهده شد. در 26 درصد (n = 13)، درمان اضافی ICP بدلیل بالاتر رفتن ICP از مقدار 20  میلی‌متر جیوه ضروری بود. 
 نتیجه: میزان قابل توجهی از عوارض درطول انتقال درون بیمارستانی بیماران بدحال مبتلا بیماری شدید مغزی با افزایش قابل توجه ICP  درطول انتقال و سی تی اسکن وجود دارد. در یک پنجم از بیماران , درمان اضافی ضروری بود. از نظر ما, انتقال بیماران بدحال باید تنها بوسیله پرسنل آموزش دیده و تحت نظارت ICP  و CPP انجام شود. 
کلیدواژه: ICP. CT. انتقال درون بیمارستانی. پرسنل. نورومانیتوریگ. ICULink: https://manatarjome.com/news/نمونه-مقاله-ترجمه-شده-انگلیسی-به-فارسی-پزشکی/نمونه-اول9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* مانا ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما می توانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی
ورود به سیستم

×
enamad image