چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹

معنای کلمه و ترجمه


تغییر زبانها در مؤلفه های مختلف و روابط معنایی کلمه دو پیامد برای ترجمه در پی دارد. ابتدا، معنایی که منتقل می شود، براساس موقعیت و متن ارزیابی می شود؛ نه براساس فرهنگ لغت. دوم، انتقال زبان همیشه شامل نوعی تغییر خواهد بود. امروزه نیز نظریه های زبانی ترجمه کاربرد متداولی دارند. همانطور که کتفورد[Catford] می گوید، "اجزای زبان مبدأ[source-language  و زبان مقصدtarget-language از نظر زبانی به ندرت دارای معنای یکسانی هستند؛ اما می توانند در همان وضعیت عمل کنند".نظر آلبرشت در مورد ترجمه

در حالی که آلبرشت[Albrecht] نیز می گوید که ترجمه بشر "همیشه تا حدودی نادرست است"؛ و همچنین از قیاس جالب توجهی در انتقال ارز استفاده می کند: اگرچه جنبه و ارزش عددی سکه و اسکناس تغییر می کند، ارزش واقعی آنها نباید تغییر کند (هرچند در واقعیت این کار انجام می شود) زیرا از لحاظ قیمت در ساختار متفاوتی قرار می گیرند. او همچنین معتقد است که آنها در یک سیستم فرهنگی، براساس اولویتهای مختلف خرید قرار می گیرند. علاوه بر این، به تفاوتهای چشمگیری در معنای واژۀ "خالص[pure]" بین دو جمله فرانسوی و آلمانی زیر اشاره می کند:

پیامد دوم تفاوت معنایی بین زبانها این است که تئوری زبانی ترجمه باعث می شود تا استفاده از کاتالوگ تکنیکهای ترجمه برای غلبه بر این اختلافات ضرورت داشته باشد.

 انواع ترجمه در ایران


ترجمه مقاله 

پرکارترین مترجمان در این حوزه قرار میگیرند. دانشجویان برای تحقیقات خود نیاز به ترجمه مقالات معتبر دنیا را داند و فقط یک مترجم متخصص است که از پس ترجمه مقاله بر خواهد آمد. زیرا هر مقاله دارای یک رشته تخصصی میباشد.ترجمه کتاب

پس از مترجمین حوزه ترجمه مقاله ، مترجمینی که در زمینه ترجمه کتاب فعال هستند دارای بازار کار بیشتری هستند. مترجمین این حوزه باید به ادبیات و فرهنگ هر دو زبان آشنایی کامل داشته باشند. در این حوزه ترجمه ارزان و با کیفیت بسیار مهم است زیرا حجم کتاب زیاد است و مترجم باید قیمت را برای مشتری کاهش دهد.ترجمه فیلم

مترجمین این حوزه باید تسلط بالایی به گفتار در زبان مبدا و مقصد داشته باشند. در این حوزه نیاز به تخصص در یک رشته خاص برای مترجم نیاز نیست اما باید بسیار درک خوبی از گفتار داشته باشد.ترجمه با تغییر عملکرد(کمی تخصصی بیان کنیم)

آنچه ما در واقع در ترجمه انجام می دهیم، بطور خودکار از دانشی که زبانهای مختلف بطور متفاوت ارائه میدهند، پیروی نمی کند. همانطور که یک متن میتواند یک عملکرد غالب داشته باشد، ترجمه نیز چنین است. به عقیده کاد[Kade]، دو نوع ترجمه وجود دارد:

ترجمه معادل که باعث ارائه عملکرد ارتباطی در متن زبان منبع می شود و ترجمه دگرسان (پردازش محتوا) که عملکردهای متفاوتی از متن در زبان هدف ارائه می دهد.

نایدا و تبِر[Nida and Taber] قبلآ این عقیده که ترجمه ممکن است متفاوت از اصل باشد، را مورد بررسی قرار داده اند و حتی به این سؤال قدیمی که "آیا این نوع ترجمه میتواند صحیح باشد؟" نیز پاسخ داده اند.ترجمه حفظ عملکرد و تغییر عملکرد

هونگ و کاسمال نیز معتقدند که دو نوع ترجمه اساسی، ترجمه حفظ عملکرد و تغییر عملکرد، وجود دارد و هر دو نیز به همان اندازه مشروع هستند که در نظریه موسوم به اسکوپوس[ نظریه اسکوپوس یا مفهومی در زمینه مطالعات ترجمه است و رابطه تنگاتنی با تمام پروژه های ترجمه دارد. ] از ریس و ورمر[Reiss and Vermeer] و همچنین تئوری عمل ترجمانی[این نظریه مفاهیمی را از نظریه ارتباط و نظریه عمل اقتباس نموده که الگو و رهنمودهایی فراهم کند تا در بسیاری از شرایط ترجمه حرفه ای قابل اجرا و عملی باشند] از هولز مانتاری[Holz-Manttari] بیان شده است. نورد[Nord] نیز آن را بی پرده بیان می کند: "عملکرد متن هدف بطور خودکار از تجزیه و تحلیل متن مبدأ حاصل نمی شود؛ اما بصورت عملی با هدف ارتباطات بین فرهنگی تعریف میشود". در واقع، معتقد است "هم ارزی عملکردی بین متن منبع و متن مورد نظر بعنوان اسکوپوسِ عادی ترجمه محسوب نمی شود؛ بلکه یک مورد استثنایی است که در آن عامل "تغییر توابع" به ارزش صفر میرسد". در حمایت از گفته های نورد، نمونه ای از مقاله روزنامه درمورد مصرف مواد مخدر در بین جوانان ارائه می شود که حاوی اصطلاحات زبان عامیانه است. اگر قرار باشد این متن برای مخاطبان خاصی ترجمه شود، بایستی عملکرد بین فردی که از این زبان ناشی می شود نیز مطابقت داشته باشد اما اگر برای مخاطبان بزرگسال ترجمه می شود، زبان و متن نبایستی بیش از حد جدی گرفته شوند. با این حال، نورد تصدیق می کند که چنین متنهایی اگر چه نزد معلمان ترجمه بسیار محبوب هستند، اما به ندرت در "زندگی واقعی" ترجمه میشوند زیرا با این هدف نوشته شده اند و بسرعت منسوخ میشوند.

در کل، اگر ترجمه شوند، به یک روش خاص برای ترجمه نیاز دارند. بر همین اساس، بایستی به بررسی یک مسئله کوتاه در چارچوب گستردۀ واژگان در مقابل ترجمه آزاد بپردازیم.
تقسیم بندی مشخص (نامشخص) (روم باستان)

تقسیم بندی مشخص (نامشخص) بین رویکردهای آزاد و لغوی در ترجمه که تاریخ آن به روم بازمیگردد، در بین زبان شناسان رایج نبوده است (اگرچه نظریه پردازانی همچون آنتواین برمن[ Antoine Berman] که گرایشات متفاوتی دارند، از پیشرفت آن خوشحال شده اند). آلبرشت[Albrecht] اصطلاحات را "مسئله ساز اما بسیار محبوب" می نامد و سعی می کند با توصیف ترجمه لغوی بصورت "تغییر ناپذیر باش[Bedeutungs invarianz جمله آلمانی]" و ترجمه آزاد بصورت "ثابت نگه داشتن نامگذاری[Bezeichnungs invarianzجمله آلمانی]"، مبانی زبانی را برای آنها فراهم کند؛ که نشان دهنده تفاوت بین احساس و دلالت است و به همین ترتیب، با ترجمه های علامت محور و متن محور مطابقت دارد.ترجمه لغت و لغت

علاوه بر این، کتفورد[Catford] دسته سوم از ترجمه "لغت و لغت" را بیان کرده و نشان میدهد که مقوله های "زبانی" بعنوان واحدهای ترجمه انتخاب می شوند. این بدان معنا است که ترجمه آزاد هیچ واحد ترجمه ای ندارد؛ براساس مقیاس زبانی تغییر می کند اما تمایل دارد که در سطح بالاتری "در بین واحدهای بزرگتر در جمله" قرار بگیرد. در حالیکه ترجمه کلمه به کلمه، همانطور که از نامش مشخص است، کلمه یا اصطلاح را بعنوان واحد ترجمه در نظر گرفته و ترجمه خود را براساس این واحدها ارائه میدهد اما ممکن است موظف باشد تا دستور زبان را به سطح گروه یا بند برساند. با این وجود، این امر یک نتیجه ناخوشایند دارد. برای مثال ترجمۀ "باران شدیدی می بارد" برای جملۀ زیر نوعی ترجمه آزاد محسوب می شود

 

 


Link: https://manatarjome.com/news/معنای-کلمه-و-ترجمه10.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* مانا ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما می توانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی
ورود به سیستم

×
enamad image