چهارشنبه ۱۳ مهر ۰۱

قوانین و مقررات

سفارش آنلاین ترجمه ,  ترجمه تخصصی , ترجمه مقاله , سایت ترجمه مقاله , ترجمه مقاله ، قوانین و مقررات سایت isi
مشتری گرامی، از اینکه مرکز مانا ترجمه را برای انجام ترجمه تخصصی متن خود انتخاب نموده اید، متشکریم.

ضوابط و مقررات زیر به عنوان قرارداد میان مرکز مانا ترجمه و مشتریان خدمات این مرکز، سندی قانونی به منظور جلوگیری از بروز هرگونه عدم تفاهم و اشتباه از سوی طرفین به حساب آمده و ملاک عمل این مرکز در ارائه خدمات به مشتریان می باشند. لازم است قبل از ثبت سفارش، قوانین و مقررات سایت را به دقت مطالعه نموده تا از بروز هر نوع مشکلی در خصوص تمامی مراحل ثبت و دریافت سفارش جلوگیری به عمل آید.

۱- اسناد و مدارک مرجع قرارداد
در هنگام بروز هر گونه عدم تفاهم، مدارک زیر به ترتیب اولویت ذکر­شده معتبر هستند:

- ضوابط و شرایط خدمات موجود در بخش مقررات سایت (متن حاضر) که در هنگام ثبت سفارش توسط کاربر نیز پذیرش آن مورد تایید مشتری قرار می­گیرد.

- هرگونه ایمیل ارسالی حاوی درخواست مشتریان، در صورتیکه مورد تأیید رسمی مرکز مانا ترجمه بوده یعنی به آن پاسخ داده شده باشد.

۲- هدف از تدوین شرایط و قوانین
این متن با هدف ایجاد سندی قانونی برای اجرای خدمات و جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و سوء برداشت تدوین شده است و در مواقع اختلاف، مرجعی برای حل اختلاف به شمار می­ رود.

3- اصطلاحات و تعاریف استفاده شده
- "مشتری" سفارش دهنده و پردازنده هزینه خدمات می باشد و می ­تواند شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

- "مجری خدمات" مرکز مانا ترجمه است که خدمات ترجمه را اجرا و در قبال آن هزینه ترجمه را دریافت می ­نماید.

- "طرفین قرارداد" عبارت از مجری خدمات و مشتری هستند.

- "هزینه خدمات" عبارت است از مبلغی که بابت ارائه خدمات توسط مجری خدمات از مشتری دریافت می­ شود.

- "سفارش" عبارت است از مجموع خدمات مورد درخواست توسط مشتری و ذکرشده در فرم پیش فاکتور.

- "فرم پیش فاکتور" عبارت است از  فرمی که در آن هزینه، زمان تحویل، و سایر شرایط سفارش سفارش تعریف شده است و از سوی مجری خدمات به صورت یک­ طرفه به امضا رسیده است و در ایمیل برآورد هزینه و زمان تحویل پروژه برای مشتری ارسال شده است.

- "ثبت نهایی سفارش" به معنای پر­کردن فرم ثبت نهایی سفارش پس از انجام پرداخت بانکی توسط مشتری است و به منزله قبول شرایط مندرج در فرم پیش­ فاکتور و شرایط و قوانین خدمات (متن حاضر) است.

4- هزینه خدمات
- هزینه خدمات بر اساس برآورد هزینه مجری خدمات برای سه حالت تحویل عادی، نیمه فوری و فوری و بر طبق جزئیات سفارش و محتوای فایل ارائه شده توسط مشتری، محاسبه می شود و در فرم پیش ­فاکتور ارائه می گردد.

- اجرای سفارش منوط به دریافت پیش پرداخت از سوی مشتری به صورت پرداخت آنلاین ویا  واریز به حساب اعلام شده توسط مجری خدمات می باشد، مگر آنکه شرایط دیگری به صورت کتبی به مشتری اعلام شده باشد. در صورت پرداخت به صورت انتقال به حساب، کاربر موظف به ثبت فیش پرداختی در وب سایت است.

- اگر در هر زمان از اجرای سفارش، تغییراتی به درخواست مشتری در سفارش صورت پذیرد، هزینه های مرتبط در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد شد. چنانچه بخشی از پروژه در حال اجرا از سفارش حذف گردد، تنها درصورتیکه بخش درخواستی هنوز توسط ارائه دهنده خدمات انجام نشده باشد، مراتب کسر هزینه در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد گردید.

- درصورتیکه هزینه هایی خارج از اراده و اطلاع قبلی طرفین به وجود آید، ارائه دهنده خدمات موظف است مراتب را در اسرع وقت به اطلاع مشتری برساند و توافق مجدد در رابطه با هزینه صورت پذیرد. در صورت عدم توافق در رابطه با افزایش هزینه های پیش بینی نشده یا افزایش تعرفه ناگهانی مجری خدمات، هر یک از طرفین مجاز هستند با اعلام کتبی پروژه را لغو نمایند.

- هزینه های تحویل الکترونیکی پروژه بر عهده مجری خدمات می باشد. در صورتیکه پروژه نیازمند تحویل به روشی غیر از روش های الکترونیکی (از طریق ایمیل) باشد، کلیه هزینه های مواد مصرفی، حمل و نقل و ارسال خدمات بر عهده مشتری می باشد، مگر آنکه شرایطی غیر از آن به صورت کتبی به امضای طرفین رسیده باشد .

- ارائه دهنده خدمات مجاز است پس از صدور پیش فاکتور و قبل از پیش پرداخت هزینه سفارش توسط مشتری، نسبت به هرگونه برآورد هزینه اصلاحی ناشی از تغییر تعرفه یا اشتباه احتمالی در برآورد هزینه اقدام نماید .

- ارائه دهنده خدمات مجاز است در هر زمان پس از آغاز اجرای سفارش نسبت به بررسی اشتباه احتمالی در برآورد هزینه و صدور برآورد هزینه اصلاحی اقدام نماید و مراتب را به مشتری اطلاع دهد. بدیهی است تغییر هزینه خدمات قطعاً بر اساس تعرفه اعلامی در سایت مرکز مانا ترجمه بوده وبایستی مورد تایید طرفین باشد. در صورت عدم رضایت مشتری و تمایل به لغو سفارش از سوی ایشان، مطابق ضوابط لغو سفارش عمل خواهد گردید.

- هزینه تایپ برای کلیه سفارشات ترجمه رایگان است.

- تنها هزینه کتبی ذکر ­شده در پیش ­فاکتور به عنوان هزینه انجام سفارش معتبر است و هرگونه برآورد شفاهی احتمالی ناشی از برقراری تماس ­های تلفنی و سایر موارد قبل از ارسال پیش فاکتور غیر­قابل استناد است و فقط جهت راهنمایی در جهت اعلام هزینه تقریبی ترجمه می باشد.

- هزینه خدمات به صورت 60 درصد پیش ­پرداخت در هنگام ثبت نهایی سفارش پروژه مطابق با  پیش فاکتور و 40 درصد در هنگام تحویل پروژه مطابق با فرم تسویه حساب نهایی دریافت می­ گردد مگراینکه توافق کتبی دیگری بین طرفین قرارداد منعقد شده باشد.

5- شرایط تحویل پروژه
- زمان نهایی اتمام و تحویل سفارش از زمان پیش پرداخت توسط مشتری محاسبه شده و به اطلاع وی خواهد رسید و زمان ارائه شده در پیش فاکتور ملاک عمل نخواهد بود.

- زمان نهایی اتمام و تحویل پروژه ارائه شده پس از پیش پرداخت یا هرگونه قرارداد کتبی دیگر معتبر می باشد و هرگونه بیان شفاهی یا تقریبی تاریخ تحویل فاقد اعتبار است.

- در صورت تغییر در حجم و محتوای سفارش، مجری خدمات مجاز است نسبت به تغییر تاریخ تحویل پروژه اقدام نموده و موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب از طریق پست الکترونیک (قراردادهای مجازی) یا فکس (قراردادهای کتبی) اقدام نماید.

- هیچگونه مسئولیتی نظیر مسئولیت خسارت وارده بر اثر تأخیر یا عدم تحویل پروژه انجام شده ناشی از اشکالات و اختلالات خارج از اختیار مرکز مانا ترجمه مانند اشکال در خطوط مخابراتی، اینترنت، پست الکترونیک، خرابی هاستینگ، تأخیر توسط اداره پست، پیک موتوری و ... بر عهده مجری خدمات نمی باشد.

- مجری خدمات هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از هرگونه تأخیر توسط مشتری نظیر تأخیر در پرداخت پیش ­پرداخت، تسویه حساب نهایی، ارسال فایل و غیره را نمی پذیرد. بدیهی است در چنین حالتی کلیه تاریخ های تحویل از پیش اعلام شده لغو و تاریخ های جدید تعیین و معتبر خواهند بود.

-  صرف نظر از حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده که خارج از اراده و کنترل مجری خدمات می باشد، در صورت تأخیر غیر معقول در تحویل پروژه مطابق با برنامه زمانی اعلام شده پس از پیش پرداخت، مجری خدمات ملزم به ارائه تخفیف دیرکرد به ترتیب برابر با 10 % کل مبلغ پروژه برای پروژه های عادی و نیمه فوری، و 100% کل مبلغ پروژه برای پروژه های فوری می باشد.

- در صورتیکه سفارش مشتری نیازمند استفاده از خدمات شخص ثالث نظیر دارالترجمه رسمی یا سایر مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها باشد، هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از تأخیر شخص ثالث متوجه ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

- فرمت استاندارد تحویل پروژه های این مرکز در حال حاضر تحویل فایل در نرم افزار MS-Word 2013 و فونت نازنین/times new roman می باشد و  مسئولیت عدم استفاده و عدم وجود این نسخه نرم افزاری یا فونت در سیستم مشتری بر عهده مرکز مانا ترجمه نمی باشد.

6- شرایط پرداخت
- مشتری موظف است حداکثر تا 5 روز پس از دریافت صورتحساب نهایی نسبت به تسویه حساب مالی پروژه اقدام نماید.

- در صورت تأخیر مشتری در پرداخت، به ازای هر روز دیرکرد، 10% کل مبلغ پروژه برای پروژه های عادی و نیمه فوری و 20% کل مبلغ پروژه برای پروژه های فوری جریمه دیرکرد منظور خواهد گردید که مشتری موظف و متعهد به پرداخت آن می باشد و در غیراینصورت فایل نهایی پروژه برای مشتری ارسال نخواهد شد.

- برای پروژه های با حجم بالا و مدت زمان طولانی، ممکن است شرایط پرداخت به شیوه پرداخت در چند نوبت باشد که در چنین حالتی مشتری موظف است در زمان های مشخص شده در قرارداد نسبت به پرداخت و ثبت پرداخت اقدام نماید. بدیهی است در صورت امتناع یا قصور در پرداخت از سوی مشتری، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را تا زمان پرداخت مشتری، به حالت تعلیق در آورده یا به طور کلی لغو نماید.

- پرداخت از طریق روش های پرداخت اینترنتی درگاه بانک ملت و پرداخت نقدی از طریق کارت به کارت یا واریز به حسابهای موجود در سایت میسر است.
- مسئولیت هرگونه اشتباه در پرداخت به حساب هایی غیر از حساب های اعلام شده توسط مجری خدمات بر عهده مشتری است.

7- لغو پروژه
- چنانچه در در هر زمان از انجام سفارش مشخص گردد که محتوای سفارش مغایر با قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد، مجری خدمات سفارش را به صورت یک طرفه لغو نموده و هزینه خدمات ارائه شده + ۱۵%کارمزد لغو سفارش + کلیه هزینه های انتقال وجه (کارمزد بانکی) را کسر نموده و باقیمانده اعتبار مشتری را به حساب ایشان واریز می­نماید.

- چنانچه سفارش به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، هزینه های خدمات قابل ارائه تا آن زمان + ۱۵% مبلغ کل سفارش به عنوان کارمزد خدمات ارائه شده توسط مجری خدمات + کلیه هزینه های کارمزد بانکی انتقال وجه مجدد به حساب مشتری کسر گردیده و باقیمانده وجه تا ۷۲ ساعت پس از تایید کتبی لغو سفارش از سوی مشتری، به حساب ایشان واریز خواهد شد.

توضیح: چنانچه خدمات ارائه شده و هزینه های جانبی یاد شده فراتر از مبالغ پرداخت شده توسط مشتری باشد، مشتری موظف و متعهد به پرداخت الباقی هزینه ها می باشد. بدیهی است پس از تسویه حساب مالی، آنچه از سفارش انجام شده و به پایان رسیده است تحویل مشتری خواهد گردید.

- اگر سفارش به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، درصورتیکه هنوز کار روی آن آغاز نشده باشد، 5% کارمزد خدمات اداری به علاوه کلیه هزینه های استرداد وجه (کارمزد بانکی) کسر گردیده و باقیمانده وجه به حساب مشتری واریز خواهد شد.

- درصورتیکه در حین انجام سفارش مشتری حقوقی دچار بحران مالی شده، منحل گردیده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته با ورشکست شود، ارائه دهنده خدمات مجاز است سفارش را به صورت یک طرفه لغو نماید.

- درصورتیکه مجری خدمات به هر دلیل نتواند سفارش را تحویل نماید، موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب به مشتری اقدام نموده و در صورت امکان مشتری را در شناسایی راه حل های جایگزین برای انجام یا اتمام سفارش یاری نماید. در این حالت مجری خدمات می­ بایست کل مبلغ واریزی توسط مشتری را به او بازگرداند.

- درصورتیکه پس از تحویل سفارش، مشتری در مکاتبه با مجری خدمات نسبت به خدمات ارائه شده اعلام نارضایتی نماید (به گونه ای که ترجمه ارائه شده برای ایشان قابل استفاده نباشد) و درخواست استرداد وجه نماید، لازم است ایرادات ترجمه به طور دقیق توسط مشتری مشخص شده، به گونه ای که ارائه ایرادات به منظور تفهیم اتهام به مترجم برای لغو سفارش (و تبعاً عدم پرداخت حق الزحمه مترجم) هم برای مرکز، و هم برای مترجم قابل قبول و قابل استناد باشد. بدیهی است ارائه مدارک ناقص و علل نامناسب برای درخواست لغو سفارش، موجب عدم پیگیری موضوع خواهد شد و شاکی در صورت نداشتن ارائه ادله مناسب هیچگونه حقی نخواهد داشت و پرونده شکایت بسته خواهد شد.

8- ماهیت پروژه
- مشتری موظف است نسبت به انتخاب خدمات مناسب با بودجه و کیفیت مورد انتظار خود اقدام نماید. بدیهی است هیچگونه مسئولیتی بابت انتخاب نادرست مشتری و پیامدهای ناشی از آن بر عهده مجری خدمات نمی باشد.

- ترجمه هر سفارش بازتابی از محتوای اولیه آن می باشد. در رابطه با خدمات ترجمه، درصورتیکه محتوای اولیه سفارش ارسالی از لحاظ نگارشی یا علمی ضعیف یا ناقص بوده و ساختار نادرست و غیراستانداردی داشته باشد، طبیعی است که شرایط مشابهی در ترجمه متن نیز مشاهده گردد. مجری خدمات دارای مسئولیت اعمال تغییرات به منظور بهبود محتوای سفارش خارج از سفارش مشتری نمی باشد.

9- حفظ اسرار مشتری
- ارائه دهنده خدمات تعهد می­ نماید که کلیه اطلاعات کاربری توسط مشتری را به صورت محرمانه نگهداری نماید.

10- گارانتی خدمات
- به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و کسب رضایت هر چه بیشتر مشتری، مرکز مانا ترجمه کلیه خدمات خود را با گارانتی ارائه می­نماید تا مشتریان بتوانند از رعایت کیفیت مطلوب خدمات اطمینان حاصل نمایند.

- ارائه گارانتی برای سفارشات تخصصی و تخصصی ویژه بترتیب به مدت 5 و 30 روز از زمان ارسال ترجمه توسط این مرکز انجام می پذیرد و پس از گذشت این زمان، هرگونه درخواست برای ویرایش ترجمه مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.

- مشتری موظف است ایرادات وارده را در فرم درخواست گارانتی به طور دقیق بیان نماید تا امکان پیگیری و انجام اصلاحات وجود داشته باشد و به درخواست­ های مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- کپی رایت
ترجمه موارد دارای شرایط کپی رایت در این مرکز بر حسب قوانین زیر صورت می پذیرد:

- مشتری اجازه ترجمه، تغییر یا بازنشر محتوای موضوع سفارش را از صاحب اثر داشته یا در حال دریافت آن باشد.

- ارائه خدمات جهت استفاده شخصی مشتری بوده و استفاده برای مقاصد تجاری بدون اجازه صاحب اثر نباشد.

- مشتری تعهد می نماید ارائه دهنده خدمات را از هرگونه ادعای حقوقی مربوط به نقض قانون کپی رایت مبری دانسته و کلیه مسئولیت های حقوقی ازجمله نقض قانون کپی رایت و سایر حقوق مادی و معنوی ناشی از انجام پروژه توسط مجری خدمات را شخصاً و اصالتاً می پذیرد.

- مسئولیت هرگونه تغییر در محتوای پروژه تحویل شده و پیامدها و اثرات مادی و معنوی ناشی از تغییر محتوای پروژه تحویل شده بر عهده مشتری می باشد.

12- اختلافات و شکایات
- در صورتیکه پس از ایجاد اختلاف، طرفین قرارداد پس از مذاکرات نتوانند اختلاف به وجود آمده را رفع نمایند و به توافق نهایی و رضایت دو جانبه برسند، مجاز هستند نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام نمایند و یا مراتب را از طریق مراجع رسمی قانونی پیگیری نمایند.

- مسئولیت ارائه دهنده خدمات در هر شرایط و هر محکمه قانونی، تنها محدود به بازگرداندن مبلغ کل هزینه خدمات به مشتری خواهد بود.

- شرایط و ضوابط ارائه شده در این متن مطابق و منوط و مشروط به قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند.
 
مرکز مانا ترجمه دارای حق افزودن، حذف یا اصلاح تمامی یا بخشی از شرایط و قوانین خدمات ذکر­شده در این صفحه در هر زمان و بدون اطلاع قبلی می­باشد ولی در صورتیکه این قوانین در حین اجرای پروژه تغییر پیدا کنند مراتب از طریق ایمیل به اطلاع مشتریانی که پروژه آن­ها در دست اجرا است، خواهد رسید.

#  هر گونه کپی برداری از این نوشتار شرعاً و قانوناً حرام است %.

مدیریت مرکز مانا ترجمه

Link: https://manatarjome.com/page/قوانین-و-مقررات-40.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما می توانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی
ورود به سیستم

×
enamad image